exumag.com
Przemysł kosmiczny nabiera dosłownego znaczenia... - Exu Magazine
Pomysły rodem z dzieł science fiction stają się realne, a przemysł kosmiczny może być bliższy realizacji niż jakakolwiek inna ekspansja ludzi w kosmosie...