extaza.net
Islamski citati najutjecajnijih intelektualaca u islamskoj historiji
Pročitajte neke od najljepših islamskih citata poznatih učenjaka. Islamski citati najutjecajnijih ljudi u islamu poput: Muhamed, Abu Bakr, Omar, Osman ibn Affan, Alija ibn Ebu-Talib i mnogi drugi.