exprimiendoempleo.com
Auxiliar de ayuda a domicilio
Certificado de profesionalidade na rama de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións ou Domicilio, Ciclo de Auxiliar de enfermería ou equivalentes. Imprescindible estar en poses…