expresselevatortohell.com
‘The Grandmaster’ (2013): Review
Directed by: Wong Kar-wai || Produced by: Ng See-yuen, Megan Ellison, Wong Kar-wai Screenplay by: Wong Kar-wai, Zou Jingzhi, Xu Haofeng || Starring: Tony Leung, Zhang Ziyi, Chang Chen, Zhao Benshan…