exposedaquaculture.no
Kompetansekrav for eksponert havbruk
Den raske teknologiutviklinga og fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter stiller nye krav til opplæring og kompetanse hos de som skal drifte anleggene. Det er allerede i dag identifisert behov for krav som kommer i tillegg til de formelle kvalifikasjonskravene i regelverket. Årsaksanalyser av rømminger og personulykker i havbruksnæringa viser at "mangelfull opplæring" går igjen som