expoeduca.cat
Activitats extraescolars: com no sobrecarregar als fills per les tardes
Són molts els nens que estan fent activitats extraescolars. Concretament de 6-16 anys n’hi ha un 90% dels nens que fan extraescolars, d’aquest 90%, més del 50% realitza més de dues activitats extraescolars. En aquest article donarem unes claus per saber si sobrecarreguem als fills amb les extraescolars. L’esport amb un 72% és el líder de