expeditionedman.se
Skåne-möllan -
Annonsserie för Skåne-möllans TTT-produkter. Annons riktad mot industribagare. Copywriter Carina Edman, AD Camilla Andersson.