exorcismus.org
Pierwsza pomoc – dla siebie
Jeśli w Twoim otoczeniu mają miejsce zdarzenia podobne do tych, jakie opisane zostały w rozdziale “Objawy działania złego ducha” , zastosuj się do poniższych rad.