exorcismus.org
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.W: Amen.K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy n…