exorcismus.org
Święcenia egzorcystów
Początkowo egzorcyzmowanie było po prostu charyzmatem i wielu praktykowało je bez żadnych święceń. Pierwsza wzmianka o formalnym ustanowieniu egzorcystów pochodzi z listu św. Korneliusza papieża (2…