exorcismus.org
Jak znaleźć księdza egzorcystę?
Każda diecezja w Polsce ma przynajmniej jednego mianowanego księdza egzorcystę. Jak się z nim skontaktować?