exorcismus.org
Egzorcyzm prosty
„Mocą Chrystusowego kapłaństwa wzywając mocy i ochrony najdroższej Krwi Zbawiciela i wstawiennictwa Niepokalanej Matki Boga, w imię Jezusa Chrystusa związuję ducha …………&#823…