exorcismus.org
Demony w Biblii
Oblicze demonów, złych istot duchowych, zarysowywało się z wolna do piero w objawieniu. Na początku autorzy biblijni posługiwali się przy tym pewnymi elementami zaczerpniętymi z wierzeń ludowych, n…