exona2014.wordpress.com
অন্ধবিশ্বাসৰ ৰাজনীতি
আলস্য, অজ্ঞতা, অভ্যাসাশ্ৰয়ী অসহায়বোধ, নিয়তি-নিৰ্ভৰতা, আচাৰসৰ্বস্বতা আদি বহু বিচিত্ৰ মানসিক মায়াজালৰ পিতনিত সমাজৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক লোক আজিও নিমজ্জিত/মোহাবিষ্ট। উদ্বেগৰ কথাটো হ’ল, এনে পুৰাতনীয়া পি…