exit.be
Restauratie abdijkerk pilootproject voor Sint Godelieve-site
‘Dit gebouw moet leven’ Het gonst van de bedrijvigheid in de 17deeeuwse Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat. Vaklui repareren er de centrale verwarming, de abdijkerk krijgt een dringende opfr…