exit.be
Laughing Bastards in 27Bflat
Ondanks hetgeen zijn naam aan gedachtenassociaties zou kunnen oproepen, is het trio Laughing Bastards geen zootje ongeregeld dat zich aan de meest excentrieke muzikale exploten te buiten gaat en zi…