exit.be
Hedendaagse jazz “met een hoek af”
Het idee achter Moker, het Gents kwintet dat in 2000 ontstond rond gitarist/componist Mathias Van de Wiele, was een groep samen te stellen binnen dewelke volop ruimte zou zijn voor experimenten met…