exit.be
‘Vlaanderen bespaart op cultuur, Brugge niet’
Het was in bepaalde Brugse kringen bang uitkijken naar de Beleidsnota van het nieuwe stadsbestuur. Uiteindelijk is het een lijvige bundel van bijna 500 programmapunten geworden met tal van ideeën…