exilee.com
[vi] Orwell – Coming up for air [extract]
Trồi lên hớp khí (1939) Phần III 1 Về đến nhà tối hôm đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra dùng mười bảy bảng làm gì. Hilda nói định đến câu lạc bộ Sách Tả. Thấy bảo có một tay từ London về diễn thuyết, dù khỏ…