exilee.com
[vi] Emily Dickinson – A narrow fellow in the grass
Một gã hẹp người trong cỏ Đôi khi chạy qua – Có thể bạn đã gặp gã rồi – có phải nhận ra gã bất ngờ. Cỏ rẽ đôi như lược chải – Ngoắt qua vệt lốm đốm màu – Rồi khép lại quanh …