excellenceresources.com
VDO Link โค้ชชิ่งคืออะไร
เราได้ตัดคลิปวีดีโอสั้นๆ 3 คลิป มาให้ทุกท่านได้เข้าไปฟังกันค่ะ ตัวอย่างการโค้ชด้วย GROW Model โค้ชชิ่ง คืออะไร เทคนิคการตั้งคำถาม …