excellenceresources.com
ความคิดกำหนดชีวิตเรา
#ความคิดกำหนดชีวิตเรา เรามีสมองที่ฉลาด หลอกล่อให้เราเชื่อ และทำตามสมองของเรา จนเกิดผลลัพธ์ตามที่สมองคิด วันแรกของการทำงานหลังจากหยุดยาว สมองของเราคิดอะไรคะ เฮ้อ! ไม่อยากไปทำงานเลย = วันนี้เราจะเซ็ง…