ewoudbutter.wordpress.com
Samenstelling van de Amsterdamse bevolking
Hoeveel Nederlanders met een migratie-achtergrond wonen er in Amsterdam? Wat zijn de grootste bevolkingsgroepen en wat zijn de snelstgroeiende bevolkingsgroepen? Hieronder, met dank aan het Amsterd…