ewoudbutter.wordpress.com
9 conclusies naar aanleiding van de discriminatiecijfers 2018
In april ontving de Tweede Kamer twee rapporten met cijfers over discriminatie in 2018. De antidiscriminatievoorzieningen en de politie presenteerden hun cijfers in het rapport Discriminatie in cij…