ewoudbutter.wordpress.com
Onderzoek naar zorg op ISK-scholen
De tevredenheid over de zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s) hangt sterk samen met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en…