ewoudbutter.wordpress.com
Onderwijsinspectie: etnische segregatie in onderwijs daalt, economische segregatie neemt toe
Het basisonderwijs is sterker gesegregeerd dan op grond van de segregatie van wijken verwacht zou mogen worden. Basisscholen zijn vooral gesegregeerd naar opleidingsniveau van de ouders. Verder sti…