ewoudbutter.wordpress.com
Tweede druk Pijlers voor Bruggenbouwers, boek over zelforganisaties, verschenen
Bij ACB Kenniscentrum is de tweede druk van Pijlers voor Bruggenbouwers verschenen. Het boek is het verslag van een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek van ACB Kenniscentrum naar de on…