ewhablog.com
SPF同PA其實係乜嘢嚟呢?│技術分享文
每年夏天一到,個個都會諗起要做足防曬,話會聽朋友講用乜乜乜會最好,之後就跟住用,但其實自己都唔知自己用緊啲乜。店長成日都會同客仔講,識多樣嘢好過識少樣嘢,與其做羊仔跟人用,不如自己學習了解。…