ewhablog.com
滋養尊貴蝸牛全效修護霜 Yihan Carino
冬天一到,對於我這些乾底混合肌人士來說,真係痛苦嘅季節黎,肌膚乾燥容易出油。只係用水分重嘅護膚品又不能全效照料肌膚需要,所以晚霜絕對係重要嘅一環,可以幫手鎖住水分,同時間又能夠滋潤肌膚,提供養分!…