ewhablog.com
【首先你要系列】其實拜年有咩好怕喎
近年嘅農歷新年前,都會見到好多人話討厭拜年乜乜乜,一時又好怕被三叔搭住膊頭問「怕拖未呀?」好困擾,一時又話被四姨媽撓住二郎腿問你「而家搵幾錢個月呀?」好難受,總之搞到好似要避年獸咁樣。…