ewaeinarsson.blog
Alcoyne
A Life in change Alcoyne är en av sju systrar i Plejadernas stjärnbild. Den anses vara den allra ljusstarkaste av dem alla i Oxens stjärnbild. För mig symboliserar Alcoyne något väldigt viktigt näm…