ewaeinarsson.blog
Konsten att kunna navigera
Har ni tänkt på att livet är som en inslagen väg på GPS. Att vi har föreställningar om hur resan längs den där vägen ska se ut. Dock kommer det alltid ske olika typer av väg-om-ledningar för att na…