ewaeinarsson.blog
Jag tänker på bokbålen
Bilden är hämtade från Dachau, där politiska fångar, Judar och förståndshandikappade förde från 1938 och fram till 1944. Det är ganska skrämmande och samtidigt ganska självklart att se vilken polit…