ewaeinarsson.blog
Inre och yttre Konflikter
Vi har ytterst positiva aspekter på stjärnhimlen den kommande veckan, vilket bådar gott och ger möjlighet till helande samt läkande. Många beskriver att det senaste året tvingat dem till avslut i o…