ewaeinarsson.blog
Sol och värme
Att befinna sig i inlandet under sommarens bästa dagar gör egentligen ingenting. Det är så tyst och stilla på kvällarna och dagarna manar till fysisk aktivitet likväl som passiv vila. Så, viktigt f…