ewaeinarsson.blog
Lagom eller inte alls lagom
Det är bara att inse, även om jag gjort ett gediget arbete med att förändra tankemönster och ta hand om mig själv. Finns inte någon tillstymmelse av lagom. För att ta ett exempel från idag. I sönda…