evrimseltip.org
Antimer • Ansiklopedik Bilgi
Antimer Ansiklopedik Bilgi Antimer (anti=karşı, meros=kısım, bölüm) vücudda herhangi bir bilateral yapının ya da molekülün karşı tarafına ait olan versiyonunu ifâde eder. Örneğin aminoasitler, tabi…