evrimseltip.org
Anterior Singulat Korteks • Ansiklopedik Bilgi
Singulat korteks, (L. cingulum=yaka, cortex=kabuk) beyinde corpus callosum bağlantısının etrafına lokalize olan limbik lobun bir parçasıdır.