evrimseltip.org
Antik DNA • Ansiklopedik Bilgi
Antik DNA Ansiklopedik Bilgi Antik DNA (aDNA) (L. ante=önce, DNA=deoksiribonükleik asit), evrimsel süreçte eski ve genellikle sert fosil dokulardan (kemik, diş, saç…) elde edilen DNA’lara özel olar…