evrimseltip.org
Analog • Ansiklopedik Bilgi
Analog Ansiklopedik Bilgi Analog (Yun. analogos=benzeyen, ana=-e göre, logos=usla kavramak), evrimsel biyoloji literatüründe en yakın ortak atadan orijin almayan ve bir ya da daha fazla taksonda bu…