evrimseltip.org
Alu Tekrar Elementleri • Ansiklopedik Bilgi
Alu Tekrar Elementleri Ansiklopedik Bilgi Alu, AGCT sekansı ile bir sınır enzim kesme bölgesine verilen isimdir. Bu özel kesim bölgesi, Arthrobacter luteus isimli bir bakteriden izole edilen endonü…