evrimseltip.org
Albümin • Ansiklopedik Bilgi
Albümin Ansiklopedik Bilgi Albümin, (L. alba=beyaz) ısıtıldığında ya da koagüle olduğunda beyaz renge dönen ve ismini buradan alan bir proteindir. Pişirilmiş yumurtanın beyazı yüksek oranda albümin…