evrimseltip.org
Agenez • Ansiklopedik Bilgi
Agenez Ansiklopedik Bilgi Agenez, (Yun. a=yokluk bildiren ek, genesis=doğum, doğma, orijin alma), herhangi bir anatomik yapının yokluğunu ya da gelişimsel olarak eksikliğini bildiren bir terimdir. …