evrimseltip.org
Adaptif Tip ve Strateji • Ansiklopedik Bilgi
Adaptif Tip ve Strateji Ansiklopedik Bilgi Adaptif tip, Latince adaptare=uymak, typus=imge, Huxley’e göre (1958) daha az türemiş bir organizasyon planına (fenotip) sahip ve daha eski fosil taksonun…