evrimseltip.org
Abdüksiyon • Ansiklopedik Bilgi
Abdüksiyon Ansiklopedik Bilgi Abdüksiyon Nedir? Latince ab= “uzak”, ducere= “öncülük etmek, yol göstermek” sözcüklerinden türetilmiş olup anatomide sıklıkla kullanılır. Türkçe olarak dışaçekim sözc…