evrimhaberleri.com
VİDEO: EVRİM GERÇEKLERİ – FACTS OF EVOLUTİON – BÖLÜM 1-5
Evrim, bilimsel bir bakış açısıyla canlıların oluşumunu ve gelişimini açıklayan tek olgudur. Evrimin temeli olan “ortak ata” kavramı, yani bütün canlıların bir zamanlar varolmuş olan ve…