evrimhaberleri.com
16 Nisan Biyologlar Günü Toplanıyoruz, Hakkımızı Alıyoruz
1. En fazla çalışma alanı olup da en az istihdam edilen meslek grubuyuz. 2. Ülkemiz bakanlıklarının tamamında çalışan tek meslek grubuyuz. 3. Farklı kurumlarda aynı ünvanda çalışıp da farklı maaş a…