evliyaikiram.wordpress.com
Vüheyb bin Verd
Mekke-i mükerremenin büyük âlim ve velîlerinden. Lakabı Abdülvehhâb, künyesi Ebû Osmân’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 770 (H.153) yılında mekke’de vefât etti. Çok ibâdet eder, hikmetli sö…