evliyaikiram.wordpress.com
Seyyid Yahyâ Efendi
İstanbul velîlerinden. İsmi, Yahyâ Efendidir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. İstanbul’da 1711 (H.1123) yılında doğdu. 1784 (H.1198) târihinde İstanbul’da vefât etti. Kara…