evliyaikiram.wordpress.com
Saîd Bin Müseyyib
Tâbiîn devrinde Medîne’de yetişen yedi büyük âlimden biri. İsmi, Saîd bin Müseyyib’dir. Annesi, Ümm-i Saîd binti Hakîm bin Ümeyye bin Hârise bin Evkas es-Sülemî’dir. Künyesi Ebû M…